Privacy verklaring

In deze verklaring geef ik aan op welke wijze ik zorgvuldig met door cliënten verstrekte gegevens zal omgaan. De gegevens die ik van mijn cliënten ontvang zijn; naam, adres, woonplaats, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, naam huisarts en medische gegevens. Deze gegevens heb ik nodig om tijdens de consulten een goede dienstverlening te bieden.

De gegevens worden vastgelegd in een extern beveiligde database van de beroepsvereniging VVOC. Conform eisen moet ik een dossier 15 jaar bewaren. De cliënt kan dit dossier inzien. Gegevens die ik digitaal ontvang zijn e-mails van cliënten. Deze zijn beveiligd via
mijn computersysteem. Ik archiveer geen digitale gegevens van cliënten. Indien ik cliënten mail zal ik dit doen via een beveiligd communicatie systeem. Ik deel gegevens van mijn cliënten met niemand. Vanuit de Beroepscode van Verpleegkundige en Verzorgenden en BIG registratie heb ik een beroepsgeheim.
Indien nodig neem ik, in overleg met en na toestemming van de cliënt, contact met de huisarts of andere medische behandelaar op. Deze toestemming wordt bevestigd door de cliënt met een handtekening op een daarvoor speciaal opgesteld formulier.