Meer Balans

Wel of geen vergoeding
van de verzekering?

Meer Balans

Als verpleegkundig overgangsconsulent,

aangesloten bij de VVOC ben ik expert en bovendien ook ervaringsdeskundige. Ook zonder een verwijzing van de huisarts kun je een afspraak maken.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een overgangsconsulent in zijn geheel of gedeeltelijk wanneer je aanvullend verzekerd bent. Via Zorgwijzer zoek je eenvoudig uit of de zorgverzekeraar de kosten van de overgangsconsulent vergoeden. Neem contact op met jouw verzekeraar om zeker te weten wat er geldt in jouw geval. Overigens hebben de vergoedingen van jouw aanvullende verzekering geen invloed op jouw eigen risico.   

shop by

Collections

Meer Balans

Er zijn meestal 1 tot 2 consulten nodig.

Een consult kost 87,50 euro
blog post

Latest News

Meer Balans

"Jouw klachten veroorzaakt door de overgang hoeven er niet toe te leiden dat je je ziek moet melden op je werk! Ga op zoek naar meer balans."

— Jaycie, The Day Glove